TEGRA - Kancelaria Prawa Zamówień Publicznych
ATC Development

Bolesławiec City Center

FLOW Communication została wybrana w drodze konkursu ofert na obsługę full service - przez międzynarodową grupę kapitałową ANTAN realizującą projekty inwestscyjne na terenie Niemiec, Polski, Stanów Zjednoczonych i Izraela.